Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Călătorie în timp – actele normative ce au reglementat activitatea Ministerului Justiției

Ministerul Justiției, pe care îl cunoaștem astăzi, a fost creat în anul 1970. Această autoritate publică a preluat sarcinile și competențele fostei Comisii juridice de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM.

Mai jos, vă prezint lista tuturor actelor normative care au reglementat activitatea Ministerului Justiției din Republica Moldova, începând cu anul 1970:

  • Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti nr.1163-VII din 21 octombrie 1970, prin care a fost creat Ministerul Justiției;
  • Hotărârea Guvernului  R.S.S. Moldova nr. 347 din  21 septembrie 1990  “Despre  funcţiile de bază şi structura Ministerului Justiţiei  al R.S.S. Moldova” (Veştile R.S.S.M., 1990, nr. 10, art. 254).
  • Hotărârea Guvernului nr. 500 din 13 iulie 1994 “Cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova”.
  • Hotărârea Guvernului nr. 129 din 5 februarie 2000 cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova -Această HG a fost în vigoare timp de 12 ani. La data intrării în vigoare a acesteia, HG nr. 500/1994 a fost abrogată în întregime.
  • Hotărârea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei – Această HG a fost în vigoare timp de 7 ani. La data intrării în vigoare a acesteia, precedenta HG 129/2000 a fost abrogată în întregime. n-a fost abrogată de următoarea.
  • Hotărârea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei – Această HG este în vigoare în prezent. La data intrării în vigoare a acesteia, HG nr. 736/2012 a fost abrogată parțial. Peste 2 ani de la intrarea în vigoare, prin HG nr. 143/2019 s-a abrogat în întregime fosta HG nr. 736/2012, iar unele anexe de acolo au fost transpuse în actuala HG nr. 698/2017.

În 2009, în Revista științifică a USM, a fost publicat un articol interesant despre evoluția Ministerului Justiției din anul 1970 până în anul 2000, care poate fi citit aici, sau mai jos:

Călătorie în timp – actele normative ce au reglementat activitatea Ministerului Justiției

Lasă un comentariu

Scroll to top