Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Federația Rusă

Federeația Rusă: reglementarea tehnicii legislative

În linii generale, actele normative din Federația Rusă (în continuare – FR) pot fi divizate în 2 grupuri: acte normative federale și locale. La nivel federal, există mai multe acte normative, care reglementează diferite etape ale legiferării: La nivel federal, există mai multe acte normative, care reglementează diferite etape ale legiferării: La nivel local, fiecare […]

Scroll to top