Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Drept comparat

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești – organizarea și atribuțiile autorităților similare din alte state

În anul 2014 am primit o sarcină interesantă – să elaborez proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (în continuare – AAIJ). La acel moment, această autoritate administrativă se numea Departamentul de Administrare Judeătorească. Noi îi ziceam mai simplu – DAJ. În contextul deciziilor luate la nivel […]

Scroll to top