Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Unde sunt instruiți judecătorii și procurorii?

Institutul Național al Justiției inițial a fost creat pentru organizarea formării inițiale și continue a judecătorilor și procurorilor (anul 2006). Cu timpul, spectrul subiecților pentru care în cadrul acestuia se organizează cursuri de formare a fost lărgit considerabil. Actualmente, art. 2 din Legea nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției prevede, pe lângă judecători și procurori, o listă largă de profesii juridice care, în esență, au tangență cu procesul de înfăptuire a justiției:

  • grefierii;
  • asistenţii judiciari;
  • şefii secretariatelor instanţelor judecătoreşti;
  • consultanţii procurorului;
  • consilierii de probaţiune;
  • avocații care acordă asistență juridică garantată de stat;
  • ș.a. persoane care activează în sectorul justiţiei, dacă legislația prevede formarea acestora în cadrul INJ.

În Republica Moldova, Institutul Național al Justiției are statut de „instituție publică”, cu personalitate juridică, dar nu face parte din sistemul național de învățământ și educație. Deci, institutul nu este nici în subordinea Ministerului Educației și nici în subordinea Ministerului Justiției. Totuși, legea îl obligă la prezentarea anuală a raportului de activitate către Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și Ministerul Justiției.

Din punct de vedere al managementului, Institutul Național al Justiției este condus de un Consiliu, format din 9 membri, care alege și numește Directorul institutului.

În cele ce urmează, propun să aflăm cum sunt organizate instituțiile similare din alte state.

Ca să nu ne ducem prea departe, începem cu RomâniaInstitutul Național al Magistraturii. E numit „al magistraturii” pentru că în România atât judecătorii, cât și procurorii au statut de magistrați. Formarea inițială și continuă a altor profesii juridice este organizată de alte instituții. Spre exemplu, grefierii sunt instruiți la Școala Națională de Grefieri.

Ca și în Moldova, Institutul are statut de instituție publică, cu personalitate juridică, DAR…. activitatea Institutului Național al Magistraturii este coordonată de Consiliul Superior al Magistraturii, care desemnează judecătorii și procurorii care fac parte din Consiliul științific al institutului. Apropo, tot Consiliul Superior al Magistraturii numește Directorul și directorii adjuncți și aprobă Regulamentul institutului.

În Ucraina organizarea procesului de instruire a judecătorilor și procurorilor este divizat.

Formarea inițială/continuă a judecătorilor din Ucraina are loc la Școala Națională a Judecătorilor (trad. – Національна Школа Суддів України), înființată la 21 decembrie 2010 în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la sistemul judiciar și la statutul judecătorilor”, ca instituție de stat cu statut special. Aceasta este creată în cadrul Comisiei Superioare de Calificare a Judecătorilor din Ucraina în urma reorganizării Academiei Judecătorilor din Ucraina. Legislația privind învățământul superior nu se aplică Școlii Naționale a Judecătorilor din Ucraina. Comisia Superioară de Calificare a Judecătorilor aprobă statutul Școlii și numește rectorul și adjuncții acestuia. Școala Națională a Judecătoriilor poate avea filiale regionale. În cadrul acesteia sunt instruiți nu doar judecătorii, ci și formarea personalului instanțelor de judecată. Din anul 2021 tot aici sunt instruiți și angajații Serviciului de Securitate a Instanțelor.

Formarea inițială/continuă a procurorilor din Ucraina, începând cu anul 2019 are loc la Centrul de formare a procurorilor (trad. – Тренінговий центр прокурорів України). În cadrul acestui Centru sunt pregătiți nu dor procurorii, ci și funcționarii publici din cadrul procuraturii. Similar Școlii Naționale a Judecătorilor, acestui Centru nu i se aplică legislația privind învățământul superior. Centrul de formare a procurorilor este în subordinea Oficiului Procurorului General și poate avea filiale regionale. Procurorul General aprobă statutul Centrului și numește/eliberează din funcție directorul centrului și adjuncții acestuia. Până la crearea Centrului respectiv, formarea inițială/continuă a procurorilor era de competența Academiei Naționale a Procuraturii Ucrainei (trad. – Тренінговий центр прокурорів України Національна Академія Прокуратури України).

Unde sunt instruiți judecătorii și procurorii?

Lasă un comentariu

Scroll to top