Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

CV

Diana MELENCIUC

Jurist, Master în drept civil

Experiență profesională:

Perioada: 02.2013 – prezent
Activez în cadrul Direcției elaborare acte normative a Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Începând cu 03.2015 dețin funcția de Consultant principal.

Perioada: 07.2014 – 03.2016
Am deținut calitatea de membru al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, reprezentând Ministerul Justiției.

Perioada: 09.2013 – 10.2016
Am deținut calitatea de membru al Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I „Sistemul judecătoresc” al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011–2016, reprezentând Ministerul Justiției.

Perioada: 11.2011 – 02.2013
Asistent, Cabinetul ministrului, Ministerul Justiției.

Perioada: 11.2009-10.2011
Avocat stagiar, apoi avocat în cadrul B.A.A. ”Genesis”, mun. Chișinău.

Formare continuă:

  • ”Managementul proiectelor”, program de formare organizat de „ASCENDIS”, București (România);
  • ”Elaborarea politicilor publice”, curs de formare pentru funcționarii publici, Academia de Administrare Publică, Chișinău;
  • ”Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative”, curs de formare pentru funcționarii publici, Academia de Administrare Publică, Chiținău;
  • „Medierea în domeniul proprietății intelectuale”, seminar de instruire, AGEPI, Chișinău.

Formare inițială:

2009-2011 – Diplomă de master, specialitatea Drept civil,
Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Drept, 2011,
Teză de master, tema: „Gajul bunurilor mobile ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor”,
coordonator: Sergiu BAIEȘ, dr. în drept, prof. univ.

2005-2009 – Diplomă de licență, specialitatea Drept,
Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Drept, 2009
Teză de licenţă, tema: „Contractul de asigurare benevolă”,
coordonator: Octavian CAZAC, dr. în drept, conf. univ.

1993-2005 – Diplomă de bacalaureat, Liceul Teoretic ”A. Mateevici”, or. Dondușeni.

Scroll to top