Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Prevederi normative despre etapele legiferării din Republica Moldova

adoptare în Parlament

Stricto senso, legiferarea reprezintă procesul de elaborare a legilor.
Lato senso, legiferarea reprezintă rpocesul de elaborare a actelor normative, începând cu publicarea intenției de a elabora un proiect de act normativ și finisând cu emiterea/aprobarea/adoptarea sau promulgarea acestuia de către organul competent.

Având în vedere că legiferarea are mai multe etape (vezi art. 20 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative), mai jos vă voi prezenta actele normative care reglementează fiecare etapă (în vigoare la data de 13 mai 2020).

1. Publicarea anunţului privind iniţiativa de elaborare a actului normativ şi publicarea studiului de cercetare

 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, poate fi citită aici;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, poate fi citită aici;
 • art. 101 alin. (2) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

2. Elaborarea proiectului actului normativ

 • Constituția Republicii Moldova, poate fi citită aici;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, poate fi citită aici.
 • art. 33 alin. (1), art. 47 din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului;
 • art. 6 lit. g), art. 15 alin. (2) lit. a) și c), art. 21 lit. e), art. 31 alin. (1), art. 36 alin. (4), atr. 38 alin. (4), art. 40 lit. e) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern.

3. Emiterea, aprobarea sau adoptarea actului normativ

În dependență de tipul actului normativ, în final acestea se emit, aprobă sau se adoptă. De asemenea, diferă și instituțiile publice care fac acest lucru, pentru fiecare existând acte normative care le reglementează activitatea.

De reținut! Se adoptă actele care trebuie votate de o majoritate (de obicei – hotărîrile), se emit actele unipersonale (deciziile, dispozițiile miniștrilor, președinților, directorilor).

3.1 Emiterea unui act normativ

Se spune că sunt ”emise” următoarele feluri de acte normative:

Ateție la dispozițiile Guvernului! Deși în toate legile se utilizează sintagma ”dispoziții emise de Guvern”, în art. 102 din Constituția Republicii Moldova se spune că Guvernul le ”adoptă”. Până la urmă, verbul care se utilizează nu schimbă esența lucrurilor. Probabil, astfel s-a dorit să se acorde o plusvaloare acestui fel de act normativ al Guvernului.

Atenție la actele normative ale autorităților pulice autonome! Hotărîrile acestora ”se adoptă”, iar deciziile și ordinile conducătorilor lor ”se emit”.

3.2 Aprobarea actelor normative

La această categorie pot fi incluse regulamente, instrucţiuni, statute, reguli, metodologii, aprobate prin hotărîre de Guvern, prin ordin al ministerului sau a unei agenții. De exemplu:

 • Ordinul Agenției Servicii Publice cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind desfășurarea examenului și condițiilor de obținere a permisului de conducere;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai- 31 decembrie 2020;
 • Hotărârea Guvernului nr. 298 din 20 mai 2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, etc.

Expresia de ”aprobare a unui act normativ” este întâlnită mai rar. De obicei, ea se utilizează tot cu sensul de ”adoptare” sau ”emitere”.

3.3 Adoptarea actelor normative

Constituția, legile, Codurile și oricare alte acte normative care vin să le modifice/completeze/abroge pe acestea se adoptă de Parlament. Pe lângă cele menționate, Parlamentul mai adoptă hotărâri și moțiuni. Procesul de adoptare este reglementat în:

 • art. 63 alin. (3), art. 66 alit. a), art. 72, art. 74, art. 143 Constituția Republicii Moldova, poate fi citită aici;
 • Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, poate fi citită aici;
 • Legea nr. 39 din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, poate fi citită aici;
 • Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului pentru aprobarea instrucțiunii privind circulația proiectelor de acte legislative în Parlament, poate fi citită aici;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, poate fi citită aici.

Actele normative care se adoptă de către Guvern sunt: hotărîrile, ordonanțele și dispozițiile. Procesul de adoptare a acestora este reglementat în:

Se adoptă și unele acte normative ale autorităților publice locale. Acestea sunt:

4. Promulgarea, în cazul în care actul normativ este o lege

Trebuie să știți că doar legile se promulgă. Promulgarea se face de către Președintele Republicii Moldova. Parlamentul poate trimite spre promulgare doar o lege care a fost adoptată în lectură finală. Modul în care se face promulgarea este reglementat în:

5. Publicarea actului normativ

 • Art. 76 și art. 102 alin. (4) și din Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, poate fi citită aici;
 • Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 173 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, poate fi citită aici;
 • Legea nr. 92 din 1 aprilie 2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele, poate fi citită aici.
Prevederi normative despre etapele legiferării din Republica Moldova

Lasă un comentariu

Scroll to top