Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești – organizarea și atribuțiile autorităților similare din alte state

În anul 2014 am primit o sarcină interesantă – să elaborez proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (în continuare – AAIJ).

La acel moment, această autoritate administrativă se numea Departamentul de Administrare Judeătorească. Noi îi ziceam mai simplu – DAJ. În contextul deciziilor luate la nivel de Guvern, trebuia să-i modific statutul, transformînd-o în agenție, să-i fac un „refresh” la funcții și atribuții, inclusiv cele ce țineau de formarea bugetului instanțelor, să-i măresc statele de personal ș.a.

A fost un proiect interesat, la care am lucrat timp de 3 ani. Rezulatul muncii s-a materializat în Hotărîrea Guvernului nr. 650/2016. Pentru elaborarea acestui proiect, am căutat informație despre autoritățile similare din alte state. Drept rezultat, s-a acumulat info suficientă nu doar pentru Nota informativă a proiectului.

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

În unele țări din Europa de Nord, administrarea judecătoriilor este de competența unei agenții independente (Danemarca, Islanda, Norvegia, Irlanda și Marea Britanie). În Danemarca, Agenția de Administrarea a Instanțelor este o agenție a Ministerului Justiției, dar independentă față de acesta. În Norvegia, administrația instanțelor este efectuată de către Administrația Națională a Curților, în timp ce numirea judecătorilor este făcută de către Guvern, la recomandarea Consiliului de numire a judecătorilor. În Suedia bugetul, care este elaborat de Guvern și aprobat de Parlament, este gestionat în mod independent de către Administrația Națională a Curților

Sunt unele țări, unde doar Consiliul Superior al Magistraturii este responsabil de administrarea judecătoriilor (Albania, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru).

În Marea Britanie, Serviciul Majestății Sale pentru curți și tribunale  (Her Majesty’s Courtsand Tribunals Service) este o agenție separată, cu un președinte independent și un consiliu care include și judecători, și este responsabil pentru administrarea generală și pentru personalul de bază non-judiciar ale curților și tribunalelor. Dar bugetul acestei agenții trebuie să fie coordonat cu Ministerul Justiției și cu Trezoreria (Ministerul Finanțelor).

În Republica Cehă, Austria, Estonia, Finlanda, Germania, Slovacia și Spania bugetul, administrarea inclusiv asigurarea suportului tehnic (IT) și, uneori, numirea și procedurile disciplinare (în Austria, Republica Cehă), se află sub responsabilitatea Guvernului, de obicei a Ministerului Justiției.  

În Spania, Ministerul Justiției și instituțiile administrative din regiunile autonome sunt responsabile de administrare și de formarea bugetului instanțelor, iar Consiliul General al Magistraturii este responsabil pentru numiri, promovări și proceduri disciplinare.  

În Letonia, Administrația instanțelor asigură activitatea organizatorică și administrativă a instanțelor districtuale (municipale), a instanțelor regionale și a departamentelor registrului funciar. Administrația instanțelor are atribuții în domeniul managementului resurselor umane, elaborarea bugetelor și gestionarea fondurilor alocate pentru instanțele judecătorești, asigurînd cu suport tehnic și material instanțele, precum și întreținerea și dezvoltarea sistemului informațional judiciar al acestora.

În Finlanda multe din atribuțiile și responsabilitățile specifice administrației judiciare, precum și cele legate de dezvoltarea instanțelor judecătorești sunt de competența Departamentului de Administrație Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Principala atribuție a departamentului este crearea condițiilor favorabile pentru funcționarea sistemului judiciar din Finlanda. Departamentul Administrației Judiciare este autoritatea competentă de a lua inițiativă în diverse domenii ale administrației judiciare – precum elaborarea de politici juridice, pregătirea bugetului pentru instanțele judecătorești.

In Italia, de asemenea, Ministerul Justiției, prin intermediul subdiviziunii sale corespunzătoare se ocupă de administrarea instanțelor, inclusiv de plata salariilor și construirea de noi edificii. Trebuie să remarcăm faptul că în Italia, responsabil pentru asigurarea organizatorică, tehnico-materială şi financiară a sistemului judecătoresc este Ministerul Justiţiei, cu precizia că Consiliul Superior al Magistraturii din Italia nu dispune de competenţă în acest domeniu şi nici nu participă la formarea bugetului instanţelor judecătoreşti, indiferent de nivelul instanțelor judecătorești pentru care se elaborează bugetul.

În Franța, de asemenea, Ministerul Justiției, prin intermediul subdiviziunilor sale corespunzătoare, se ocupă de administrarea instanțelor și a sistemului judiciar, inclusiv de plata salariilor sau construirea de noi tribunale.

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești – organizarea și atribuțiile autorităților similare din alte state

Lasă un comentariu

Scroll to top