Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Lituania: baza de date a actelor normative

Registrul actelor juridice

În Registrul actelor juridice (en. Register of legal acts, lt. Teisės aktų registras) se publică legile și alte acte normative ce au intrat în vigoare. Acesta poate fi accesat de pe pagina web a Seimului (parlamentului) Lituaniei.

În conformitate cu Legea Republicii Lituania privind bazele procesului legislativ, la 1 ianuarie 2014 a început să funcționeze Registrul actelor juridice. Acesta este deținut și gestionat de Cancelaria Seimului Republicii Lituania. Registrul actelor juridice este principala arhivă de stat. Aceasta este prima și unica sursă electronică oficială a actelor juridice din Republica Lituania. Datele registrului sunt publice și sunt furnizate gratuit. Registrul este finanțat din bugetul de stat al Republicii Lituania și alte fonduri primite în modul prevăzut de legislație.

Până la apariția Registrului actelor juridice, în Lituania exista ”Registrul legilor și al altor acte juridice din Republica Lituania”. Intrarea în vigoare a unui act normativ nu depindea de publicarea acestuia în registrul menționat. Toate actele juridice din Lituania se publicau oficial doar în publicația oficială ”Valstybės žinios” (ro. Cunoștințe de stat). După reorganizarea registrului menționat în ”Registrul actelor juridice”, publicarea actelor normative în acesta a devenit obligatorie pentru intrarea lor în vigoare.

Sistemul informațional al actelor juridice

În Sistemul informațional al actelor juridice (en. Legal acts information system, lt. Teisės aktų informacinė sistema) se publică toate actele Seimului, inclusiv și proiectele de legi. Pagina de căutare în limba engleză poate fi accesată aici.

Acest sistem informațional este deținut și întreținut de Parlamentul Republicii Lituania. Documentele din această bază de date nu au statut de acte oficiale și nici nu sunt legal obligatorii. Baza de date poate fi vizualizată în limbile engleză și lituană. Accesul este gratuit.

Lituania: baza de date a actelor normative

Lasă un comentariu

Scroll to top